Brukerutvalgsmøte 29. november 2017

, Foretaksadministrasjon

 

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er:

  • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Les mer om Brukerutvalgets arbeid her.

Agendaen for møtet settes opp av Brukerutvalgets leder.

Når og hvor

Sted
Foretaksadministrasjonen
Møtet finner sted i foretaktsadministrasjonens lokaler i Stenersgata 1, 0050 Oslo. Du finner oss i 9. etasje. 
 
Arrangør

 
Fant du det du lette etter?