Alle nyheter

Nyheter

 • 29.05.2016
  Ny app for e-resept

  Sykehusapotekene HF lanserer 1. juli en app for å gjøre klar dine medisiner fra e-resept. Dermed er medisinene klare for henting når du kommer til sykehusapoteket.

 • 28.10.2016
  Kjernejournal - en viktig kilde til dine medisinopplysninger

  Kjernejournalen viser dine medisiner på kjøpt på resept i Norge. Dette er en viktig informasjonskilde ved innleggelse i sykehus. Sjekk derfor dine opplysninger i kjernejournalen regelmessig.

 • 31.10.2016
  Gode resultater med Medisinstart

  Medisinstart er et forskningsprosjektet utført av apotekforeningen og Apokus, hvor effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek er undersøkt. Her skulle prosjektet undersøke om pasientene var bedre til å ta sine medisiner som anvist av le...

 • 31.10.2016
  Vi har nye nettsider

  Våre nye nettsider skal fokusere mer på relevant informasjon til pasientene og deres medisinbruk. Vi lanserer nye sider sammen med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 • 02.07.2016
  Feil i medisinlistene for 80 prosent av pasientene innlagt i norske sykehus

  Dette viser resultatene fra en multisenterstudie gjennomført av kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene HF.

 • 02.01.2017
  Nye åpningstider på Kalnes

  - Etter ett års drift på nytt sykehus, ser vi behov for å justere åpningstider for å møte behovet til våre kunder, sier sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm. Dette gjelder avdelingen som betjener publikum.

 • Bilde av smerte og migrene
  14.03.2017
  Fokus på smerte og migrene

  Sykehusapotekene HF har ulike fagfokus gjennom året. Dette er perioder hvor vi fokuserer mer på en eller flere pasientgrupper. Nå er vi i gang med perioden smerte og migrene.

 • 27.06.2017
  Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

  I dag annonseres vedtaket om forlengelse av grossistavtalen med AHN.

 • bilde kampanjen Rydd skapet
  05.09.2017
  Vi er i gang med "Rydd skapet"-kampanjen

  «Rydd skapet» er en kampanje som har som mål å få flere nordmenn til å rydde i medisinene sine, oppbevare dem sikkert og returnere gammel medisin til apoteket.

 • 05.02.2020
  Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakene

  Når det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess. Helse Sør-Øst RHF har gjennomført samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye aktuelle styrekandidater og administrerende direktøre...

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?