Gode resultater med Medisinstart

De første resultatene fra forskningsprosjektet Medisinstart viser at pasienter som fikk oppfølging av farmasøyt når de starter opp med ny medisin er flinkere til å ta medisinen slik det er anvist fra lege.

IllustrasjonsbildeForskningsprosjektet i regi av Apotekforeningen og Apokus undersøker om rådgivningstjenesten Medisinstart bidrar til at flere pasienter tar medisinen sin slik det er anvist fra lege når de skal starte opp med en ny medisin.

Pasienter som mottok Medisinstart, fikk tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt henholdsvis 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedering av et nytt legemiddel (medisin).

Studien ble gjennomført ved 67 apotek og i underkant av 1500 pasienter deltok.

Resultatene av studien viser at pasienter som fikk ekstra oppfølging fra apotekene i forbindelse med oppstart med utvalgte medisiner, var bedre til å ta medisinene slik de var forskrevet av legen. Pasientene følte seg også tryggere på å starte med nye medisiner.

13 av sykehusapotek har deltatt i studien.

Les mer om tjenesten Medisinstart her.

Medisinstart ga bedre etterlevelse hos pasienter