Kjernejournal - en viktig kilde til dine medisinopplysninger

Kjernejournalen viser dine medisiner på kjøpt på resept i Norge. Dette er en viktig informasjonskilde ved innleggelse i sykehus. Sjekk derfor dine opplysninger i kjernejournalen regelmessig.

Kjernejournal er allerede opprettet for de fleste av landets innbyggere, men fortsatt gjenstår noen kommuner i helseregion Sør-Øst (innen 2017).
Opplysningene om dine medisiner kommer fra de medisinene du har fått utlevert på e-resept eller papirresept i norske apotek. medisiner du har kjøpt uten resept, fått utlevert på legevakt, sykehus, sykehjem, eller som er kjøpt i utlandet, vil ikke vises her.

Når kjernejournalen blir opprettet viser listen dine gyldige e-resepter. Reseptbelagte medisiner som er utlevert fra apotek før kjernejournalen din ble opprettet, vises ikke. Etter hvert som du henter medisiner på apotek, vil også disse vises i kjernejournalen. Dette gjelder også papir- og telefonresepter. I kjernejournalen din samles inntil tre års historikk.

Det er viktig at du regelmessig sjekker opplysningene som ligger i kjernejournalen om din medisinbruk, da dette er en viktig kilde ved innleggelse i sykehus.

Du kan selv gå inn å opprette en kjernejournal om du ikke har en og/eller eventuelt legge inn opplysninger som mangler.

Les mer om kjernejournal på Helsenorge