Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

Eksisterende avtale gjaldt frem til 31. januar 2019. Avtalen er nå forlenget med to år.

Sykehusapotekene HF forvalter grossistavtalene på vegne av de regionale helseforetakene. Avtalen sørger for leveranser av legemidler til henholdsvis publikum og sykehus via alle landets sykehusapotek.
 
Avtalene som ble inngått med virkning fra 1. januar 2015, gjelder frem til 31. januar 2019. I avtalene ligger det en opsjon om forlengelse frem til 31. januar 2021.  Denne opsjonsretten er nå utløst etter vurderinger av eksisterende avtale og markedet forøvrig.

-Vi er godt fornøyd med leveransene fra Alliance Healthcare Norge AS. Sykehusene har spart penger gjennom eksisterende avtale og totalvurderingen tilsier at vi fortsetter samarbeidet til 2021, sier administrerende direktør Tore Prestegard.

Bilde Tore Prestegard
Foto: Kyrre Lien. Administrerende direktør Tore Prestegard i Sykehusapotekene

Ved spørsmål om avtalen, ta kontakt med Dag Henrik Rølmann i grossistadministrasjonen telefon: 23 13 52 15/906 15 790 e-post: dag.henrik.rolmann@sykehusapotekene.no