Vi er i gang med "Rydd skapet"-kampanjen

«Rydd skapet» er en kampanje som har som mål å få flere nordmenn til å rydde i medisinene sine, oppbevare dem sikkert og returnere gammel medisin til apoteket.

bilde kampanjen Rydd skapet

Greier vi det synker risikoen for forveksling av medisiner, og for uhell som skyldes at barn finner medisiner og spiser dem. Mengden unødvendig utslipp av legemidler i miljøet går også ned når medisiner returneres til apotek – og ikke kastes i søpla, vasken eller toalettet.

Gjennom bruk av fakta, sjekklister, konkurranser, videoer og inspirasjon fra bilder og blogger ønsker kampanjen å minne om hvor viktig og samtidig enkelt det er å holde orden i medisiner.

«Rydd skapet»-kampanjen er et samarbeid mellom Legemiddelverket, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Vann.

Se informasjonsside om oppbevaring, holdbarhet og retur av medisiner