Vi har nye nettsider

Våre nye nettsider skal fokusere mer på relevant informasjon til pasientene og deres medisinbruk. Vi lanserer nye sider sammen med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

​Gjennom hele 2016 har alle helseregionene kommet med nye nettsider på Helsenorge.no-plattformen. Hovedmålet med den store dugnadsinnsatsen i spesialisthelsetjenesten med å flytte sammen i "nytt hus" var å lage bedre og mer relevant innhold for brukerne. Helseforetakene i sør-øst er sist ut og dermed er alle helseforetakene i landet over på den nye plattformen.

Sykehusapotekene skal bidra til bedre medisinbruk

Som sykehusenes kompetansesenter for legemidler (medisiner) ønsker vi å bidra med vårt for å gjøre bruken av medisinene bedre. Vi har startet dette arbeide med våre nye nettsider og vi har ambisjoner om å lage mer relevant og brukervennlig innhold fremover.

Du finner praktiske råd og veivisning til våre sykehusapotek

Under menyen Råd og veiledning finner du praktisk rettet informasjon om din medisinbruk. Og lurer du på noe om ulike typer resepter eller om du kan hente reseptbelagt medisin for andre, finner du svaret på disse sidene.

Se mer om råd om medisinbruk

Det er viktig å finne frem

Under menyen våre sykehusapotek finner du frem til våre 17 sykehusapotek. Vi har lagt oss tett opp i mot konseptet til sykehusforetakene som viser frem til sted og avdeling. Sted i denne sammenheng er plassering på det aktuelle sykehuset vi er samlokalisert med og avdeling tilsvarer det lokale sykehusapoteket. Du finner oppdaterte karthenvisninger og åpningstider.

Vi skal snakke til flere enn pasientene

Sykehusapotekene HF har flere viktige målgrupper. Nettopp ved å være sykehusenes kompetansesenter for legemidler, vil ansatte på sykehus være en viktig målgruppe. De finner derfor viktig kontaktopplysninger til de sykehusrettede enhetene på egne sider innunder hvert sykehusapotek.

Vi ønsker dine innspill 

Har du ros, ris eller forslag til innhold, ønsker vi å høre fra deg! Send oss en e-post med dine innspill til redaksjonen: internett@sykehusapotekene.no