Åpent seminar om tiltak for å bedre legemiddelbruken i sykehus

Temakveld, 23.03.2017

Sykehusapotekene HF og den Nasjonale forskerskolen i farmasi og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo arrangerer et åpent seminar om hvordan vi kan jobbe for å bedre sikkerheten knyttet til legemiddelbruk i sykehus.

seminar Ullevål.png~

Er du opptatt av pasientsikkerhet og legemiddelbehandling?
Medisiner er vesentlig i behandlingen av mange sykdommer. De gjør at mange pasienter får bedret livskvalitet og forlenget levetid. Dessverre er det også slik at bivirkninger og feilbruk forårsaker pasientskader, og til og med dødsfall.

Torsdag 23. mars kl 12-15 er det åpent seminar om hvordan vi kan jobbe for å bedre sikkerheten knyttet til legemiddelbruk i sykehus, og redusere risikoen for feilmedisinering og legemiddelrelaterte problemer. Seminaret finner sted ved Ullevål sykehus, «Søsterhjemmet», bygning 2, inngang 2A, rom 390.

Professor Michael Scott fra Nord-Irland vil holde foredraget «From Medicines Management to Medicine Optimisation»
Professor Scott has har i mange år jobbet med utvikling og implementering av systemer for å bedre sikkerheten av legemiddelbruk i sykehus. Et av disse systemene er IMM-modellen (integrated medicines management), som kliniske farmasøyter i Norge bruker som arbeidsmetode.

Malin Davidsson og Marianne Lea fra Sykehusapotekene Oslo skal holde foredraget «Integrated Medicines Management in Norway – experiences and future opportunities».
De vil dele erfaringer med innføring av klinisk farmasi ved Oslo Universitetssykehus, knyttet til organisering og opplæring av kliniske farmasøyter. Marianne vil også dele erfaringer fra gjennomføring av en randomisert, kontrollert studie, the Oslo Pharmacist intervention study – Effects on ReAdmissions, OPERA-studien.

Seminaret arrangeres av Sykehusapotekene HF, i samarbeid med den Nasjonale forskerskolen i farmasi og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Når og hvor

Dato
23.03.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Søsterhjemmet
 

Seminar_legemiddelgjennomganger.jpg

Fant du det du lette etter?