Styremøte 1. desember 2016

Styremøte, 01.12.2016, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
01.12.2016 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2016-12-01 Styresak 060-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 060-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2016-12-01 Styresak 060-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf
2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-12-01 Styresak 059-16 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 059-16 Innkalling til styremøte.pdf2016-12-01 Styresak 059-16 Innkalling til styremøte.pdf
2016-12-01 Styresak 063-16 Medarbeiderundersøkelsen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 063-16 Medarbeiderundersøkelsen.pdf2016-12-01 Styresak 063-16 Medarbeiderundersøkelsen.pdf
2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdf2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdf
2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdf2016-12-01 Styresak 064-16 Vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdf
2016-12-01 Styresak 064-16 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 064-16 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdf2016-12-01 Styresak 064-16 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdf
2016-12-01 Signert møteprotokoll.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Signert møteprotokoll.pdf2016-12-01 Signert møteprotokoll.pdf

Fant du det du lette etter?