Styremøte 14. september 2018

Styremøte, 14.09.2018

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
14.09.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0050 Oslo
 

Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 14. september 2018/Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfForeløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfpdf113608
Styresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfStyresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfpdf68184
Styresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 14. september 2018/Styresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfStyresak 033-18 Innkalling til styremøte 2018-09-14.pdfpdf85542
Styresak 033-18 Vedlegg utkast til protokoll fra styremøte 2018-06-18.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 033-18 Vedlegg utkast til protokoll fra styremøte 2018-06-18.pdfStyresak 033-18 Vedlegg utkast til protokoll fra styremøte 2018-06-18.pdfpdf49037
Styresak 034-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 034-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 034-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf102140
Styresak 035-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 035-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfStyresak 035-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf47661
Styresak 036-18 HSØ Infrastrukturmodernisering - sammenhenger og konsekvenser for SAHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 036-18 HSØ Infrastrukturmodernisering - sammenhenger og konsekvenser for SAHF.pdfStyresak 036-18 HSØ Infrastrukturmodernisering - sammenhenger og konsekvenser for SAHF.pdfpdf157552
Styresak 037-18 Styrets møteplan for 2019.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 037-18 Styrets møteplan for 2019.pdfStyresak 037-18 Styrets møteplan for 2019.pdfpdf80653
Styresak 038-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 038-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfStyresak 038-18 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf50374
Styresak 038-18 Vedlegg 1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 038-18 Vedlegg 1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfStyresak 038-18 Vedlegg 1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf167332
Styresak 045-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22.-23. oktober 2018/Styresak 045-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfStyresak 045-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-09-14.pdfpdf113604

Fant du det du lette etter?