Styremøte 15. september 2016

Styremøte, 15.09.2016, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
15.09.2016 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2016-09-15 Foreløpig protokoll fra styremøte .pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Foreløpig protokoll fra styremøte .pdf2016-09-15 Foreløpig protokoll fra styremøte .pdfpdf118016
2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdf2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdfpdf64986
2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdf2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdfpdf712877
2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdf2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfpdf151240
2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf78177
2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdf2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdfpdf57951
2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdf2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdfpdf106296
2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdfpdf71406
2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdfpdf183799
2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdfpdf206311
2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdfpdf67539
2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdfpdf69548
2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdfpdf55204
2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdf2016-09-15 Styresak 039-16 Innkalling til styremøte.pdfpdf64986
2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdf2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S.pdfpdf712877
2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdf2016-09-15 Styresak 040-16 Vedlegg 2 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2016.pdfpdf151240
2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf78177
2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdf2016-09-15 Styresak 041-16 Vedlegg_Foreløpig protokoll styremøte i HSØ RHF 16 juni 2016.pdfpdf57951
2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdf2016-09-15 Styresak 042-16 Møteplan 2017.pdfpdf106296
2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Instruks for styret og daglig leder.pdfpdf71406
2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for daglig_godkjent.pdfpdf183799
2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdf2016-09-15 Styresak 043-16 Vedlegg Instruks for styret_godkjent.pdfpdf206311
2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdfpdf67539
2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Vedelgg_Fullmaktsmatrise.pdfpdf69548
2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 15. september 2016/2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdf2016-09-15 Styresak 044-16 Vedlegg_Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF.pdfpdf55204

Fant du det du lette etter?