Styremøte 17.-18. oktober 2017

Styremøte, 17.10.2017-18.10.2017

 

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
17.10.2017-18.10.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Dette styremøtet vil bli avholdt i tilknytning til ett av våre sykehusapotek. 
 

2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf94732
2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf83192
2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdf2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdfpdf102660
2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdf2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdfpdf528473
2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdf2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdfpdf95635
2017-10-18 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf2017-10-18 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfpdf114135
2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdf2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdfpdf83513
2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdf2017-10-18 Styresak 040-17 Innkalling til styremøte.pdfpdf83513
2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf94732
2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2017-10-18 Styresak 042-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf83192
2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdf2017-10-18 Styresak 043-17 Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling.pdfpdf102660
2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdf2017-10-18 Styresak 043-17 Vedlegg_Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling rapport pr oktober.pdfpdf528473
2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. oktober 2017/2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdf2017-10-18 Styresak 045-17 Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018.pdfpdf95635

Fant du det du lette etter?