Styremøte 17. oktober 2016

Styremøte, 17.10.2016, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
17.10.2016 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdf2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdfpdf82533
2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdf2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdfpdf112291
2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf82108
2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf107566
2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf92063
2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdfpdf101172
2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdfpdf10775768
2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdfpdf144483
2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdf2016-10-17 Styresak 049-16 Innkalling til styremøte 2016-10-19.pdfpdf82533
2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdf2016-10-17 Styresak 049-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-09-15.pdfpdf112291
2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2016-10-17 Styresak 050-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf82108
2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf107566
2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf92063
2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 2_Komplett LGG for 2. tertial 2016.pdfpdf10775768
2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Ledelsens gjennomgåelse , status ift oppdragsbrevet inkl. risikoanalyse og viktige fokusområder.pdfpdf101172
2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. oktober 2016/2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdf2016-10-17 Styresak 052-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2. tertial 2016.pdfpdf144483

Fant du det du lette etter?