Styremøte 17. september 2015

Styremøte, 17.09.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
17.09.2015 
Klokkeslett
10:00-
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf87216
2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdfpdf75940
2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdfpdf341560
2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdfpdf117863
2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdf2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdfpdf105108
2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfpdf137982
2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdf2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdfpdf68800
2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdf2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdfpdf76108
2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdf2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdfpdf69690
2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdf2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfpdf2313092
2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdf2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdfpdf109655
2015-09-17 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf2015-09-17 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfpdf112500
2015-09-17 Signert møteprotokoll styret.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Signert møteprotokoll styret.pdf2015-09-17 Signert møteprotokoll styret.pdfpdf557394
2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82785
2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf165015
2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-09-17 Styresak 041-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82785
2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer.pdfpdf75940
2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-09-17 Styresak 043-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf165015
2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf87216
2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Protokoll foretaksmøte 170615.pdfpdf341560
2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdf2015-09-17 Styresak 045-15 Vedlegg_Vedtekter SAHF.pdfpdf117863
2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdf2015-09-17 Styresak 048-15 Brukerutvalg.pdfpdf68800
2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfpdf137982
2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdf2015-09-17 Styresak 049-15 Sykefraværsutvikling.pdfpdf76108
2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdf2015-09-17 Styresak 050-15 Nye retningslinjer lønn ledende ansatte.pdfpdf69690
2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdf2015-09-17 Styresak 051-15 Legemiddelmeldingen.pdfpdf109655
2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdf2015-09-17 Styresak 046-15 Møteplan 2016.pdfpdf105108
2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 17. september 2015/2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdf2015-09-17 Styresak 050-15 Vedlegg_Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfpdf2313092

Fant du det du lette etter?