Styremøte 18. juni 2015

Styremøte, 18.06.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
18.06.2015 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdf2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdfpdf82986
2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf82271
2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf92122
2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdf2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfpdf186652
2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfpdf101752
2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdf2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdfpdf3767615
2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdf2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdfpdf108660
2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdfpdf86858
2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdfpdf505591
2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdfpdf815217
2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdf2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdfpdf70326
2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdf2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdfpdf78565
2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdf2015-06-18 Styresak 028-15 Innkalling til styremøte 2015-06-18.pdfpdf82986
2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-06-18 Styresak 029-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf82271
2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf2015-06-18 Styresak 031-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfpdf101752
2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdf2015-06-18 Styresak 030-15 Vedlegg_Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfpdf186652
2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf92122
2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Konsernrevisjonen.pdfpdf86858
2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdf2015-06-18 Styresak 032-15 Lønnsoppgjør 2015.pdfpdf108660
2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdf2015-06-18 Styresak 034-15 Brukerutvalg.pdfpdf70326
2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdf2015-06-18 Styresak 035-15 Sykefraværsutvikling 2015.pdfpdf78565
2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 2 Tiltaksplan.pdfpdf815217
2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdf2015-06-18 Styresak 031-15 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for Sykehusapotekene HF juni 2015 signert.pdfpdf3767615
2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. juni 2015/2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdf2015-06-18 Styresak 033-15 Vedlegg 1 Rapport fra konsernrevisjonen.pdfpdf505591

Fant du det du lette etter?