Styremøte 2. desember 2015

Styremøte, 02.12.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
02.12.2015 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdf2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfpdf188275
2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfpdf82557
2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdfpdf122402
2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdfpdf189191
2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfpdf186223
2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdf2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdfpdf107982
2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdf2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdfpdf78648
2015-12-02 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf2015-12-02 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfpdf130702
2015-12-02 Signert protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Signert protokoll fra styremøte.pdf2015-12-02 Signert protokoll fra styremøte.pdfpdf630689
2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf83371
2015-12-02 Styresak 071-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 071-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdf2015-12-02 Styresak 071-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfpdf120592
2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf223435
2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf206582
2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdf2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdfpdf77364
2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdf2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdfpdf254249
2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdf2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdfpdf93790
2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdf2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdfpdf95835
2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfpdf144381
2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdf2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdfpdf76860
2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-12-02 Styresak 071-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf83371
2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdf2015-12-02 Styresak 074-15 Foreløpig revisjonsplan 2016.pdfpdf77364
2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdf2015-12-02 Styresak 075-15 Konsernrevisjon - Status.pdfpdf93790
2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-12-02 Styresak 072-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf223435
2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf206582
2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfpdf144381
2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdf2015-12-02 Styresak 077-15 Medarbeiderundersøkelsen.pdfpdf76860
2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Elektronisk vedlegg_Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfpdf82557
2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdf2015-12-02 Styresak 075-15 Vedlegg Konsernrevisjon - Status.pdfpdf95835
2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (korrigert i styremøte).pdfpdf189191
2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Retningslinjer for lønn mv til ledende ansatte.pdfpdf122402
2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdf2015-12-02 Styresak 074-15 Vedlegg_2016_Revisjonsprogram Sykehusapotekene HF.pdfpdf254249
2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdf2015-12-02 Styresak 080-15 Kalnes - store prosjekter.pdfpdf78648
2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf2015-12-02 Styresak 078-15 Vedlegg_Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfpdf186223
2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdf2015-12-02 Styresak 077-15 Vedlegg Presentasjon-Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfpdf188275
2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 2. desember 2015/2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdf2015-12-02 Styresak 079-15 Plan for å redusere sykefravær.pdfpdf107982

Fant du det du lette etter?