Styremøte 22. oktober 2015

Styremøte, 22.10.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
22.10.2015 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfpdf103306
2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdf2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdfpdf4095803
2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdf2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfpdf91570
2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdf2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfpdf98997
2015-10-22 Signert protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Signert protokoll fra styremøte.pdf2015-10-22 Signert protokoll fra styremøte.pdfpdf522221
2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82867
2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdf2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfpdf124514
2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf238329
2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf81423
2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-10-22 Styresak 058-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82867
2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf81423
2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf2015-10-22 Styresak 061-15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfpdf103306
2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-10-22 Styresak 059-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf238329
2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdf2015-10-22 Styresak 058-15 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfpdf124514
2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdf2015-10-22 Styresak 062-15 Tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfpdf91570
2015-10-22 Styresak 063-15 Kalnes - store prosjekter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 063-15 Kalnes - store prosjekter.pdf2015-10-22 Styresak 063-15 Kalnes - store prosjekter.pdfpdf69103
2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdf2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Brev fra HOD om tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfpdf98997
2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Presentasjon Tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Presentasjon Tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdf2015-10-22 Styresak 062-15 Vedlegg Presentasjon Tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfpdf517622
2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. oktober 2015/2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdf2015-10-22 Styresak 061-15 Vedlegg LGG 2 tertial 2015.pdfpdf4095803

Fant du det du lette etter?