Styremøte 22. september 2017

Styremøte, 22.09.2017

 

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
22.09.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo
 

2017-09-22 Foreløpig protokoll fra styremøte 2017-09-22.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Foreløpig protokoll fra styremøte 2017-09-22.pdf2017-09-22 Foreløpig protokoll fra styremøte 2017-09-22.pdfpdf122922
2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdf2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdfpdf83829
2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf159483
2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf84134
2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdf2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf125309
2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdf2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf414668
2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdf2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdfpdf75711
2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdf2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdfpdf107590
2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdf2017-09-22 Styresak 028-17 Innkalling til styremøte 2017-09-22.pdfpdf83829
2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf159483
2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2017-09-22 Styresak 030-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf84134
2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdf2017-09-22 Styresak 031-17 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf125309
2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdf2017-09-22 Styresak 031-17 Vedlegg_Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf414668
2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdf2017-09-22 Styresak 032-17 Informasjonssikkerhet.pdfpdf75711
2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 22. september 2017/2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdf2017-09-22 Styresak 033-17 Styrets møteplan 2018.pdfpdf107590

Fant du det du lette etter?