Styremøte 23. juni 2016

Styremøte, 23.06.2016, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
23.06.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0050 Oslo.
 
Arrangør

 

2016-06-23 Foreløpig protokoll fra styremøte 2016-06-23.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Foreløpig protokoll fra styremøte 2016-06-23.pdf2016-06-23 Foreløpig protokoll fra styremøte 2016-06-23.pdfpdf116111
2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdf2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdfpdf96706
2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf111066
2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfpdf477813
2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdfpdf295794
2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf71913
2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdfpdf93497
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdfpdf2791749
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdfpdf193628
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdfpdf186361
2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdf2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdfpdf68838
2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdf2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdfpdf64328
2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdf2016-06-23 Styresak 030-16 Utkast til protokoll fra styremøte 2016-04-21.pdfpdf96706
2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf111066
2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder.pdfpdf93497
2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf71913
2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 2 Overordnet fremdriftsplan.pdfpdf295794
2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdf2016-06-23 Styresak 035-16 Legemiddelberedskap.pdfpdf64328
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdfpdf193628
2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdf2016-06-23 Styresak 034-16 Lønnsoppgjør 2016.pdfpdf68838
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 1 tertial 2016.pdfpdf186361
2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf2016-06-23 Styresak 031-16 Vedlegg 1 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfpdf477813
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 23. juni 2016/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 1_LGG_skjema_ for 1 kvartal 2016 - etter LGG 07062016 med signaturer.pdfpdf2791749

Fant du det du lette etter?