Styremøte 25. april 2018

Styremøte, 25.04.2018

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
25.04.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
  

2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdfpdf205175
2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdf2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdfpdf88384
2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfpdf194581
2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdf2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdfpdf84620
2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf224420
2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf82078
2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdf2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdfpdf239595
2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdf2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdfpdf3502733
2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdfpdf84389
2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdfpdf182983


Fant du det du lette etter?