Styremøte 25. april 2018

Styremøte, 25.04.2018

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
25.04.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
  

2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2018-04-25 Styresak 013-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf
2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for daglig leder.pdf
2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Instruks for styret og daglig leder.pdf
2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdf2018-04-25 Styresak 011-18 Innkalling til styremøte.pdf
2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf2018-04-25 Foreløpig protokoll fra styremøte.pdf
2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdf2018-04-25 Styresak 016-18 Re-åpning av Sykehusapotek på Oslo universitstssykehus Aker.pdf
2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdf2018-04-25 Styresak 014-18 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.pdf
2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdf2018-04-25 Styresak 015-18 Vedlegg_Instruks for styret.pdf
2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdf2018-04-25 Styresak 014-18 Vedlegg_Ledelsens gjennomgåelse for 2017.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.