Styremøte 26. februar 2015

Styremøte, 26.02.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
26.02.2015 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Møtet vil bli avhold i lokalene til foretaksadministrasjonen, Sykehusapotekene HF. Vi holder hus i Oslo City-bygget.
 
Arrangør

 

2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82597
2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf114659
2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdf2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdfpdf318086
2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf155932
2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdfpdf340211
2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdfpdf77001
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdfpdf456356
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdfpdf654426
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdfpdf134102
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdfpdf688559
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdfpdf341186
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdfpdf341559
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdfpdf11009
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdfpdf30739
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdfpdf431557
2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdf2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdfpdf111086
2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdf2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdfpdf238266
2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-02-26 Styresak 001-15 Innkalling til styremøte.pdfpdf82597
2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-02-26 Styresak 002-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf114659
2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdf2015-02-26 Styresak 002-15 Vedlegg_pakkeforløp.pdfpdf318086
2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf155932
2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Foretakets handlingsplan.pdfpdf340211
2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Oppdrag og Bestilling 2014 og rapporteringsform.pdfpdf77001
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Oppdrag og bestilling 2015.pdfpdf456356
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Protokoll fra foretaksmøte 12022015.pdfpdf654426
2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdf2015-02-26 Styresak 004-15 Vedlegg_Vedtekter Sykehusapotekene HF.pdfpdf134102
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årlig melding 2014.pdfpdf688559
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2014.pdfpdf341186
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsberetning 2015 pr 26022015.pdfpdf341559
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Årsregnskap 2014.pdfpdf11009
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Kontantstrøm 2014.pdfpdf30739
2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdf2015-02-26 Styresak 005-15 Vedlegg_Noter 2014.pdfpdf431557
2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdf2015-02-26 Styresak 008-15 Brukerutvalg.pdfpdf111086
2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2015/2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdf2015-02-26 Styresak 008-15 Vedlegg_Veileder brukerutvalg mandat og oppnevning.pdfpdf238266

Fant du det du lette etter?