Styremøte 28. februar 2017

Styremøte, 28.02.2017

 

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
28.02.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo
 

2017-02-28 Styresak 001-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 001-17 Innkalling til styremøte.pdf2017-02-28 Styresak 001-17 Innkalling til styremøte.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Foretaksmøte 15. feb 2017 - Oppdrag og Bestilling 2017 og endring i vedtektene.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Foretaksmøte 15. feb 2017 - Oppdrag og Bestilling 2017 og endring i vedtektene.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Foretaksmøte 15. feb 2017 - Oppdrag og Bestilling 2017 og endring i vedtektene.pdf
2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 1 Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 1 Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehusapotekene HF.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 1 Oppdrag og bestilling 2017 - Sykehusapotekene HF.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 4 Mal status Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 4 Mal status Oppdrag og bestilling 2017.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 4 Mal status Oppdrag og bestilling 2017.pdf
2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU ÅRSPLAN 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU ÅRSPLAN 2017.pdf2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU ÅRSPLAN 2017.pdf
2017-02-28 Styresak 007-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 007-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2017-02-28 Styresak 007-17 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 3 Foretakets Handlingsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 3 Foretakets Handlingsplan.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 3 Foretakets Handlingsplan.pdf
2017-02-28 Styresak 004-17 Årsrapport 2016 og årsplan 2017 fra HAMU.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 004-17 Årsrapport 2016 og årsplan 2017 fra HAMU.pdf2017-02-28 Styresak 004-17 Årsrapport 2016 og årsplan 2017 fra HAMU.pdf
2017-02-28 Styresak 005-17 Innstilling av kandidater til brukerutvalg.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 005-17 Innstilling av kandidater til brukerutvalg.pdf2017-02-28 Styresak 005-17 Innstilling av kandidater til brukerutvalg.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 5 Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 5 Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 5 Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdf
2017-02-28 Styresak 008-17 Samlerapport for gjennomførte revisjoner 2016 og revisjonsprogram for 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 008-17 Samlerapport for gjennomførte revisjoner 2016 og revisjonsprogram for 2017.pdf2017-02-28 Styresak 008-17 Samlerapport for gjennomførte revisjoner 2016 og revisjonsprogram for 2017.pdf
2017-02-28 Styresak 013-17 Utkast til protokoll fra styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 013-17 Utkast til protokoll fra styremøte.pdf2017-02-28 Styresak 013-17 Utkast til protokoll fra styremøte.pdf
2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 2 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 2 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf2017-02-28 Styresak 003-17 Vedlegg 2 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU Årsrapport 2016.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU Årsrapport 2016.pdf2017-02-28 Styresak 004-17 Vedlegg_HAMU Årsrapport 2016.pdf
2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2017 Revisjonsprogram endelig.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2017 Revisjonsprogram endelig.pdf2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2017 Revisjonsprogram endelig.pdf
2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2016 Oppsummering av revisjoner.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2016 Oppsummering av revisjoner.pdf2017-02-28 Styresak 008-17 Vedlegg_2016 Oppsummering av revisjoner.pdf

Fant du det du lette etter?