Styremøte 28. februar 2018

Styremøte, 28.02.2018

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avholdt i foretaksadminsitrasjonen, Stenersgata 1A, 0050 Oslo, 9. etasje.
 

2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdfpdf125887
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf633655
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdfpdf481327
2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdfpdf70859
2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdfpdf622468
2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdfpdf88919
2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdf2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdfpdf265815
2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdf2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdfpdf5004020
2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdf2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdfpdf84519
2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdf2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdfpdf111689
2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf206575
2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf87403
2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdfpdf76456
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdfpdf123113
2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdf2018-02-28 Styresak 001-18 Innkalling til styremøte 2018-02-28.pdfpdf84519
2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdf2018-02-28 Styresak 001-18 Utkast til protokoll fra styremøte 2017-12-05.pdfpdf111689
2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf206575
2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2018-02-28 Styresak 003-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfpdf87403
2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Foretaksmøter 14. feb 2018 - Oppdrag og Bestilling 2018.pdfpdf76456
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 1_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 10).pdfpdf123113
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 2_Protokoll fra foretaksmøtet (klokken 12).pdfpdf125887
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 3_Oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf633655
2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdf2018-02-28 Styresak 004-18 Vedlegg 4_Mal for statusrapportering Oppdrag og bestilling.pdfpdf481327
2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 HAMU - Årsrapport 2017 og årsplan 2018.pdfpdf70859
2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 1_HAMU årsrapport 2017.pdfpdf622468
2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdf2018-02-28 Styresak 005-18 Vedlegg 2_HAMU årsplan 2018.pdfpdf88919
2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdf2018-02-28 Styresak 007-18 Oppsummering av revisjoner for 2017.pdfpdf265815
2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 26. februar 2018/2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdf2018-02-28 Styresak 007-18 Vedlegg_Oppsummering av revisjoner 2017.pdfpdf5004020

Fant du det du lette etter?