Styremøte 30. april 2015

Styremøte, 30.04.2015, Foretaksadministrasjon

Styret i Sykehusapotekene HF avholder møte. I etterkant av møtet vil styredokumenter bli offentliggjort.

Når og hvor

Dato
30.04.2015 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Styremøtet vil bli avhold i foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0051 Oslo.
 
Arrangør

 

2015-04-30 Styresak 020-15 Antikorrupsjonsprogram.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 020-15 Antikorrupsjonsprogram.pdf2015-04-30 Styresak 020-15 Antikorrupsjonsprogram.pdf
2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-06-18 Styresak 030-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 2_fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 2_fullmaktsmatrise.pdf2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 2_fullmaktsmatrise.pdf
2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 4 Saksframlegg - Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 4 Saksframlegg - Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst.pdf2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 4 Saksframlegg - Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst.pdf
2015-04-30 Styresak 019-15 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 019-15 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdf2015-04-30 Styresak 019-15 Fullmaktsstrutkuren i Sykehusapotekene HF.pdf
2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 1_fullmaktsdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 1_fullmaktsdokument.pdf2015-04-30 Styresak 019-15 Vedlegg 1_fullmaktsdokument.pdf
2015-04-30 Styresak 018-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 018-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-04-30 Styresak 018-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 3 Implementeringsplan.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 3 Implementeringsplan.pdf2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 3 Implementeringsplan.pdf
2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-02-26 Styresak 003-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-04-30 Styresak 017-15 Ledelsens gjennomgåelseinkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 017-15 Ledelsens gjennomgåelseinkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf2015-04-30 Styresak 017-15 Ledelsens gjennomgåelseinkludert ririkoanalyse, samt status oppdrag og bestillerdokument.pdf
2015-04-30 Styresak 016-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 016-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-04-30 Styresak 016-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 2 Håndbok for misligheter og korrupsjon for HSØ.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 2 Håndbok for misligheter og korrupsjon for HSØ.pdf2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 2 Håndbok for misligheter og korrupsjon for HSØ.pdf
2015-04-30 Styresak 014-15 Innkalling til styremøte.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 014-15 Innkalling til styremøte.pdf2015-04-30 Styresak 014-15 Innkalling til styremøte.pdf
2015-04-30 Styresak 015-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 015-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf2015-04-30 Styresak 015-15 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf
2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 1 Antikorrupsjonsprgrammet.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 1 Antikorrupsjonsprgrammet.pdf2015-04-30 Styresak 020-15 Vedlegg 1 Antikorrupsjonsprgrammet.pdf
2015-04-30 Styresak 021-15 Medlemskap i Norges Apotekforening.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 021-15 Medlemskap i Norges Apotekforening.pdf2015-04-30 Styresak 021-15 Medlemskap i Norges Apotekforening.pdf
2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-10-22 Styresak 060-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-12-02 Styresak 073-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-12-02 Styresak 076-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2015-09-17 Styresak 044-15 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2015-09-17 Styresak 047-15 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdf2016-06-23 Styresak 033-16 Vedlegg 2_LGG Oppsummering av 1 tertial 2016- styrepresentasjon.pdf
2016-04-21 Styresak 019-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-04-21 Styresak 019-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2016-04-21 Styresak 019-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-06-23 Styresak 032-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-04-21 Styresak 017-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-04-21 Styresak 017-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-04-21 Styresak 017-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-02-29 Styresak 003-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-02-29 Styresak 003-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-02-29 Styresak 003-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051b-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-12-01 Styresak 061-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-10-17 Styresak 051-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-09-15 Styresak 041-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdf2016-12-01 Styresak 065-16 Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevnning av valgstyre.pdf
2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf2016-12-01 Styresak 062-16 Statusrapportering tidligere styresaker.pdf
2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-02-28 Styresak 002-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-09-22 Styresak 029-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-04-24 Styresak 014-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-04-24 Styresak 014-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-04-24 Styresak 014-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-06-26 Styresak 022-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-06-26 Styresak 022-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-06-26 Styresak 022-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2018-06-18 Styresak 023-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-06-18 Styresak 023-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-06-18 Styresak 023-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-04-25 Styresak 012-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-10-18 Styresak 041-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2018-02-28 Styresak 002-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2017-12-05 Styresak 051-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2017-12-05 Styresak 051-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf2017-12-05 Styresak 051-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 024-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 024-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 024-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 014-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 014-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 014-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 002-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 002-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 002-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 035-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 18. september 2019/Styresak 035-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 035-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 047-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 20. oktober 2019/Styresak 047-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 047-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 060-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styrepapirer/Styrepapirer 5. desember 2019/Styresak 060-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 060-19 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
2015-04-30 Møteprotokoll styret signert.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Møteprotokoll styret signert.pdf2015-04-30 Møteprotokoll styret signert.pdf
2015-04-30 Styresak 017-15 Vedlegg_LGG skjema foretaksnivå april 2015 signert.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/2015-04-30 Styresak 017-15 Vedlegg_LGG skjema foretaksnivå april 2015 signert.pdf2015-04-30 Styresak 017-15 Vedlegg_LGG skjema foretaksnivå april 2015 signert.pdf

Fant du det du lette etter?