Styremøte 5. desember 2018

Styremøte, 05.12.2018

 

Når og hvor

Dato
05.12.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Foretaksadministrasjonen
Foretaksadministrasjonens lokaler i Oslo City-bygget, Stenergaten 1, 0050 Oslo
 

Styresak 001-19 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-12-05.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 001-19 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-12-05.pdfStyresak 001-19 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-12-05.pdf
Styresak 057-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-10-22+23.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 057-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-10-22+23.pdfStyresak 057-18 Foreløpig protokoll fra styremøte 2018-10-22+23.pdf
Styresak 057-18 Innkalling til styremøte 5.des 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 057-18 Innkalling til styremøte 5.des 2018.pdfStyresak 057-18 Innkalling til styremøte 5.des 2018.pdf
Styresak 058-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 058-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdfStyresak 058-18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Styresak 058-18 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll fra styremøte 18. oktober 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 058-18 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll fra styremøte 18. oktober 2018.pdfStyresak 058-18 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll fra styremøte 18. oktober 2018.pdf
Styresak 058-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 058-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018.pdfStyresak 058-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018.pdf
Styresak 058-18 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll fra styremøte 15. november 2018.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 058-18 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll fra styremøte 15. november 2018.pdfStyresak 058-18 Vedlegg 3 Foreløpig protokoll fra styremøte 15. november 2018.pdf
Styresak 059-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 059-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdfStyresak 059-18 Orienteringssaker fra administrerende direktør.pdf
Styresak 060-18 Revisjonsplan 2019.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 060-18 Revisjonsplan 2019.pdfStyresak 060-18 Revisjonsplan 2019.pdf
Styresak 060-18 Vedlegg 1 Revisjonsplan 2019.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 060-18 Vedlegg 1 Revisjonsplan 2019.pdfStyresak 060-18 Vedlegg 1 Revisjonsplan 2019.pdf
Styresak 061-18 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 061-18 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfStyresak 061-18 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Styresak 061-18 Vedlegg 1 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 061-18 Vedlegg 1 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfStyresak 061-18 Vedlegg 1 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf
Styresak 061-18 Vedlegg 2 Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 061-18 Vedlegg 2 Allmennaskjeloven lederlønninger.pdfStyresak 061-18 Vedlegg 2 Allmennaskjeloven lederlønninger.pdf
Styresak 062-18 Vedlegg 1 Valgskisse - til valget i 2019.pdfhttps://sykehusapotekene.no/Documents/Styresak 062-18 Vedlegg 1 Valgskisse - til valget i 2019.pdfStyresak 062-18 Vedlegg 1 Valgskisse - til valget i 2019.pdf

Fant du det du lette etter?