Webinar: E-kurve og digital legemiddelflyt

Delta på webinar om legemiddelsamstemming i Helse Vest.

Hva handler webinaret om?

Temaet er «Legemiddelsamstemming i Helse Vest: Hvordan lykkes med digital legemiddelflyt og samstemming på tvers av kjernejournal, e-kurve og e-resept? Erfaringer, utfordringer og veien videre.» 

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Slettvåg, rådgiver i innføringsprosjektet for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering i Helse Vest.

Kristin Slettvåg har lang erfaring fra rådgivning i sykehus og videreutdanning i klinisk farmasi fra Robert Gordon University. Helse Vest har innført den elektroniske kurven Meona. Når pasienten legges inn, kan legemidler hentes elektronisk fra kjernejournal. Det jobbes med å lage løsninger for bedre legemiddelflyt mot e-resept og pasientens legemiddelliste.

Samarbeidspartnere

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag. Fant du det du lette etter?