Webinar: Helseplattformen i Midt-Norge

Delta på webinar om arbeidet med en felles pasientjournal for sykehus og kommuner i Midt-Norge.

Hva handler webinaret om?

Temaet er "Helseplattformen skal innføre en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. Oppdraget, tidslinjer, erfaringer og utfordringer." 

Presentasjon ved farmasøyt Liv Johanne Wekre, prosjektmedarbeider og forskningskoordinator i Helseplattformen AS, og farmasøyt Janne Kutschera Sund, løsningsansvarlig for legemiddelområdet i Helseplattformen AS.

Liv Johanne Wekre har lang erfaring som sykehusfarmasøyt og har forsket på bruk av multidose i primærhelsetjenesten. Janne Kutschera Sund har bred erfaring som fagsjef og kvalitetsarbeid ved sykehusapotekene i Midt-Norge, fra klinisk forskning og etablering av masterstudiet innen klinisk farmasi ved NTNU. De har begge vært ansatt i Helseplattformen siden 2020. Prosjektet har vakt nasjonal oppmerksomhet i fagmiljøer og hos helsepolitikere.

Samarbeidspartnere

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag. 


Fant du det du lette etter?