Webinar: Legemiddelsamstemming for leger

Delta på webinar om hvordan opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger er satt i system på Sykehuset Østfold.

Hva handler webinaret om?

Temaet er “Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?”. Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Fladstad Heier, Sykehuset Østfold, Kalnes.

Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger.

Samarbeidspartnere

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag. 


Fant du det du lette etter?