Webinar: Lukket legemiddelsløyfe 27. november

Webinar om lukket legemiddelsløyfe holdes av Arve Melum fra Sykehusapotekene HF, som er prosjektleder for RKL Regional standard lukket legemiddelsløyfe.

Hva handler webinaret om?

Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen.

Samarbeidspartnere

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag. 


Fant du det du lette etter?