Webinar: Lukket sløyfe i kreftbehandling

Delta på webinar hvor du får høre hvordan det jobbes med lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling.

Hva handler webinaret om?

Temaet er «Lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling krever nye måter å samarbeide på.» 

Presentasjon ved lege Karen Henjum, enhetsleder for regional fagforvaltning medikamentell behandling ved Kreftklinikken, OUS og farmasøyt Malin Davidsson, driftssjef Sykehusapotekene HF. 

Karen Henjum og Malin Davidsson har viktige roller i forvaltning av et regionalt system som samordner ordinasjon, produksjon og administrasjon av cytostatika (Chemotherapy Management System). De forteller om hvordan de gikk fra å jobbe lokalt til regionalt. 

Samarbeid må til for å drifte en klinisk IT-løsning. Hva er farmasi, hva er medisin, hva er IT og hvem gjør hva? Erfaringene er overførbare til drift og forvaltning av andre kliniske IKT-systemer. Systemet er med på å styre arbeidsflyten både på sykehusavdeling og apotek og påvirker dermed legemiddelhåndteringen.

Samarbeidspartnere

Sykehusapoteket Østfold Kalnes, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag.


Fant du det du lette etter?