Webinar: Pasienten må involveres

Delta på webinar om rett legemiddelbehandling.

Hva handler webinaret om?

Temaet er "Rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi." Presentasjon ved fagdirektør Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Samarbeidspartnere

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag. 


Fant du det du lette etter?