Webinar: Pasientens legemiddelliste – førstudie

Delta på webinar om hvorfor det er behov for å innføre Pasientens legemiddelliste.

Hva handler webinaret om?

Temaet er «Utfordringer helsepersonell i primærhelsetjenesten har med tilgang til legemiddelinformasjon, før innføring av Pasientens legemiddelliste.»

Det er utfordrende for helsepersonell å få tilgang til legemiddelinformasjon. Systemene de bruker deler ikke viktig informasjon og endringer i legemiddelbehandling samkjøres ikke. Mye tid og ressurser brukes på dette, noe som igjen kan true pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen.

Presentasjon ved seniorforsker og prosjektleder Unn Sollid Manskow, og forsker og prosjektmedarbeider Truls Tunby Kristiansen. Begge er ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. De jobber med følgeforskning på Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmesykepleie. I webinaret presenterer de funn fra førstudien.

Samarbeidspartnere

Sykehusapoteket Østfold Kalnes, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe. Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Webinar holdes omtrent hver 14. dag.


Fant du det du lette etter?