Legemidler (medisiner) til barn

Legemidler er i stor grad utviklet for voksne pasienter. Barn behøver ofte legemidler som tar hensyn til måten legemiddelet omsettes på små og unge kropper. Mange barn kan ikke svelge tabletter.

Bilde av barnehådn med medisinerSykehusapotekene ved Universitetssykehusene i Akershus (Ahus) og Oslo (OUS) samarbeider med barneavdelingene ved sykehusene om et forskningsprosjekt for å se nærmere på denne problemstillingen. Med i forskningsprosjektet er også Statens Legemiddelverk (SLV) ved fagdirektør Siri Wang som sitter i den europeiske komiteen for legemidler til barn Paediatric Committee (PDCO) i EMEA (Europeiske legemiddelmyndigheter).

Ikke alle legemidler er markedsførte i Norge. Noen  ganger må vi hente inn legemidler som er godkjente for salg i andre land. Dette kaller vi uregistrerte legemidler. Det betyr ikke at de ikke har riktig kvalitet, men at de ikke har gjennomgått en godkjenning av norske myndigheter. Ofte er årsaken at det norske markedet er for lite til det er lønnsomt å markedsføre legemidlet i Norge.

Legemidler som  er godkjent og markedsført i Norge har norsk preparatomtale (SPC).

Se preparatomtaler (Statens legemiddelverk)

Ofte sier det ikke noe om bruk av legemiddelet hos barn, selv om det brukes ved norske barneavdelinger. Slik bruk kaller vi off-label bruk. Det kan være ulike årsaker til slik bruk. Ofte skyldes det mangel på alternativer, og erfaring med at legemidlet gir god pasientbehandling. Det er alltid pasientens lege som har ansvaret for hvilket legemiddel som gis.
Forskningsprosjektet har kartlagt bruk av uregistrerte legemidler og off-label hos pasienter ved barneavdelinger ved Ahus OUS Ullevål. Vi fant at slik bruk er omtrent like omfattende som andre land i Europa. De eldste legemidlene manglet mest om bruk hos barn i preparatomtalen. Det kan virke som om både firmaene og myndighetene har glemt disse, til tross for at mange er i hyppig bruk. At legemiddelet ble gitt på en annen måte  var den vanligste typen off-label bruk.

Hele publikasjonen finner du her.

Når barn trenger legemidler kan det være nødvendig å bearbeide legemidlene for å tilpasse dem til denne brukergruppen. Det kan for eksempel være at legemidlet er en tablett som barnet ikke klarer å svelge. Da må sykepleieren kanskje knuse tabletten og røre den ut i væske. Dette kalles viderebehandling av legemidler.

Vi har undersøkt hvordan legemidler viderebehandles på barneavdelinger ved Ahus og OUS Ullevål og jobber med å publisere dette.
Forskningsprosjektet «Legemidler til barn» har som mål å få oversikt over bruk av off-label og uregistrerte legemidler og hva som gjøres av viderebehandling av legemidler til barn på sykehus. Noen av legemidlene vil bli undersøkt nærmere på laboratoriet for å se på stabilitet og kjemiske egenskaper etter viderebehandlingen. Vi har i prosjektet to masterstudenter i farmasi som ser på viderebehandling av legemidler med acetylsalisylsyre (ASA). Den faste prosjektgruppen er sammensatt som følger:

  • Sykehusapoteker Kathrin Bjerknes ved Sykehusapoteket Lørenskog er prosjektleder
  • Forsker Jørgen Brustugun ved Sykehusapoteket Oslo
  • Professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved UiO
  • Fagdirektør Siri Wang ved Statens Legemiddelverk. Prosjektet samarbeider med barneavdelingene ved Ahus og OUS.
    Forskningsprosjektet finansieres av Sykehusapotekene HF og er samarbeidspartner med Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn.
Nettsiden til Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn

Kontakt

Sykehusapoteker Kathrin Bjerknes, Sykehusapoteket Lørenskog
e-post: kathrin.bjerknes@sykehusapotekene.no

Se alle våre temasider om baby og barn

Fant du det du lette etter?