E-læring farmakologi

Farmakologi er læren om legemidler og hvordan de interagerer med kroppen. E-læringskurset ”Farmakologiske prinsipper” tar for seg basale emner innenfor dette fagområdet.

Kurset tar sikte på å forklare de mekanistiske aspektene ved hvordan legemidler virker på kroppen, hvordan kroppen tar opp, fordeler og skiller ut legemidler. I tillegg blir bivirkninger og legemiddelinteraksjoner gjennomgått. 

Målgruppen er hovedsakelig sykepleiere og sykepleierstudenter, men det kan også være nyttig for annet helsepersonell som vil ha en introduksjon til temaet. Hensikten med kurset er å øke forståelsen for hvordan både legemidler virker og hvordan kroppen håndterer dem, for på denne måten å gjøre legemiddelhåndteringen sikrere. Kurset er tilgjengelig for alle.

Interne brukere kan gå inn i Læringsportalen under fanen ”Helsefag”. Det er også mulig å søke opp kurset.

Direkte lenke til e-læringskurset i Læringsportalen

Kurset er utviklet for Helse Sør-Øst av farmasøyt Espen Kolberg som tidligere arbeidet i Sykehusapotekene i Oslo.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.