Sykehuset Innlandet, Elverum

Informasjon fra Sykehusapoteket Elverum til ansatte ved sykehuset

Nedenfor finner du informasjon om våre avdelinger som betjener sykehuset.

​Avdeling for sykehusleveranser

Telefon 62 43 89 45/47

Faks 62 43 89 55

Er du pasient?

Du står nå på en side om avdelinger som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi har egne sider om sykehusapoteket myntet på pasienter, pårørende og andre.

Se her for mer om Sykehusapoteket Elverum