Sykehuset Østfold, Moss

Informasjon fra Sykehusapoteket Østfold, Moss til ansatte ved sykehuset

Nedenfor finner du informasjon om våre avdelinger som betjener sykehuset.

Åpningstider mandag til fredag kl. 08.00-16.00

Avdeling for farmasøytiske tjenester

Telefon 69 27 82 70

Faks 69 27 82 71

Avdeling for sykehusleveranser

Telefon 69 27 82 70

Faks 69 27 82 71

Er du pasient?

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se mer om Sykehusapoteket Østfold, Moss