Informasjon fra Sykehusapoteket Gjøvik til ansatte ved sykehuset

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Nedenfor finner du informasjon om våre avdelinger som betjener sykehuset.

Avdeling for sykehusleveranser

Du finner oss ved inngang 5 i første etasje.

Telefon 61 15 73 03

Bestillinger

Bestillinger til avdelinger Sykehuset Innlandet HF Gjøvik:

Bestillingsfrist kl. 09.30 for levering av medisiner med budtjenesten kl. 11.30. Etterbestillingsfrist kl. 14.00 med hentetid på sykehusapoteket kl. 15.30-16.0 Eksterne kunder har egne frister for bestilling.

Reinsvoll har egne bestillingsfrister:

Mandag og torsdag kl. 09.30 for levering med budtjeneste tirsdag og fredag.

Avdeling for produksjon

Du finner oss ved inngang 5 i første etasje.

Telefon 61 15 73 06

Bestillinger

TPN og smerteblandinger til inneliggende pasienter på sykehuset rekvireres ved bruk av apotekets egne rekvisisjonsskjemaer. Til hjemmepasienter benyttes fortsatt papirresepter (ikke e-resept). Cytostatika rekvireres fortrinnsvis i CMS.

Er du pasient?

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se mer om Sykehusapoteket Gjøvik


Fant du det du lette etter?