Legemiddelstatistikk

Sykehusapotekene HF har sammen med de øvrige sykehusapotekforetakene en egen enhet som fører oversikt over sykehusenes innkjøp av legemidler.

Legemiddelstatistikken gir unik innsikt i forbruksmønstre på aggregerte og detaljerte nivåer, og inneholder detaljert og sammenlignbar historikk fra 1.1.2006. Legemiddelstatistikken oppdateres månedlig og er som hovedregel oppdatert fem dager etter periodeslutt.

Hvorfor statistikk?

Sykehusene kan bruke statistikken til å:

  • identifisere innkjøpstrender
  • påvirke forbruksmønstre ved et sykehus nedbrytbart til den enkelte sykehusavdeling og post.
  • gir legemiddelkomitéen ved sykehuset gode muligheter til å identifisere potensielle innkjøpsgevinster ved sitt legemiddelforbruk.

 For tilgang til data fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk henvises det til vårt lokale sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek