Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS)

Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk inneholder komplett oversikt over norske sykehus sine innkjøp av legemidler. Løsningen er utviklet og driftet av de fire sykehusapotekforetakene i Norge.

 Legemiddelstatistikken gir unik innsikt i forbruksmønstre på aggregerte og detaljerte nivåer, og inneholder detaljert og sammenlignbar historikk fra 1.1.2006. Legemiddelstatistikken oppdateres månedlig og er som hovedregel oppdatert fem dager etter periodeslutt.

 Legemiddelstatistikken gjør våre profesjonelle brukere på sykehusapotek og sykehus i stand til å identifisere innkjøpstrender, og påvirke forbruksmønstre ved et sykehus nedbrytbart til den enkelte sykehusavdeling og post. Videre gir legemiddelstatistikken legemiddelkomitéen ved sykehuset gode muligheter til å identifisere potensielle innkjøpsgevinster ved sitt legemiddelforbruk.

 For tilgang til data fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk henvises det til vårt lokale sykehusapotek.

Se alle våre sykehusapotek