Feber og smerte

  • Leddsmerter

    Smerte i ledd kan kome som følgje av skade eller sjukdom. Smerta kan vere etterfølgd av hevelse, raudfarge og/eller redusert rørsleevne.

  • Hodepine

    Det er mange årsaker til hodepine, for eksempel stress, spente eller strekte muskler, forkjølelse eller migrane