Du kan ta influensavaksine på ditt nærmeste sykehusapotek.

Influensavaksinering

Alle sykehusapotekene tilbyr influensavaksine til personer over 12 år.

  • Du kan få resept fra lege eller fra farmasøyten på apoteket
  • Du kan bestille time for vaksinering per telefon eller bare komme innom når det passer deg. Vi har gode smittevernstiltak hos oss.

Alle sykehusapotek i de øvrige helseregionene

Sykehusapotek i Nord-NorgeSykehusapotek i Midt-NorgeSjukehusapoteka i Vest

Pris for vaksinering

Har du resept fra lege, koster vaksinering hos oss 299 kroner. Dersom farmasøyten i tillegg skal skrive ut en resept, er prisen 399 kroner.

Risikogrupper som bør vaksinere seg for influensa

Eksempler på risikogrupper: 

  • alle fra og med fylte 65 år
  • pasienter med kroniske sykdommer f. eks. diabetes, hjerte-/karsykdommer, astma/KOLS
  • gravide i andre og tredje semester
  • personer med nedsatt immunforsvar og husstandskontakter til disse
  • helsepersonell med pasientkontakt

Mer om risikogrupper på Helsenorge.no


Om influensavaksinering

Vaksinasjon er et hovedvirkemiddel i kampen mot smittsomme sykdommer. Ved å vaksinere mot influensa reduseres sykdom, sykefravær, sykehusinnleggelser og bruk av antibiotika til behandling av følgesykdommer som for eksempel lungebetennelse.

I Norge dør det i følge Folkehelseinstituttet gjennomsnittlig 900 personer årlig som følge av influensasykdom. Influensavaksinering kan forhindre mange av disse.                                                                                                                   

Viruset som forårsaker influensa trives best i celler i luftveiene. Influensavirus spres via dråpe- eller luftsmitte og ved kontaktsmitte. Dråpe- eller luftsmitte spres når en smittet person hoster eller nyser. Kontaktsmitte kan skje gjennom gjenstander som for eksempel dørhåndtak og penger. En liten virusmengde er nok til å gi sykdom. Man er smittsom omtrent 1 dag før man utvikler symptomer, og i 3-5 dager etterpå.

Symptomer på influensa

Symptomene på influensa kommer brått med feber, hodepine, muskelsmerter og redusert allmenntilstand. Noen kan også få sår hals, snørr og hoste.

Mange av disse symptomene kan også være symptomer på forkjølelse. Forskjellen er at ved en influensasykdom vil man ha høyere feber, ha muskelsmerter og i større grad redusert allmenntilstand. Influensa er en mer alvorlig sykdom fordi den kan etterfølges av andre sykdommer som f.eks. lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse.

Influensa varer oftest i 7-10 dager.

Hvem rammes av influensa?

Alle kan få influensasykdom. De fleste tåler dette svært godt, men eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan bli svært syke av komplikasjoner, og i verste fall dø av følgesykdommer.

Influensavaksiner, effekt og bivirkninger

Full effekt av influensavaksinen inntrer etter ca. 2 uker. Beskyttelsen varer i 6-12 måneder, eventuelt lenger. Influensavaksinen evalueres og forandres årlig for å være mest mulig effektiv, derfor sikrer man seg best ved å ta vaksinen hvert år.

Det er få og milde bivirkninger av influensavaksine. De vanligste er ømhet og rødhet på stikkstedet. Noen kan få feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter i 1-2 dager etter vaksinering. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen.

Alle influensavaksiner som er tilgjengelige i Norge er produsert fra virus som dyrkes i hønseegg. De kan derfor inneholde spor av eggproteiner. Fordi personer med eggallergi har en litt forhøyet risiko for allergisk reaksjon skal ikke disse vaksineres i apotek, men henvises til lege.

Les mer om aktuelle vaksiner i Felleskatalogen

Vaxigriptetra Sanofi Pasteur - Felleskatalogen Pasientutgave

Influvac Tetra Mylan Healthcare B.V. - Felleskatalogen Pasientutgave

Forebygge smitte

Alminnelige hygienetiltak som håndvask og gode hostevaner bidrar til å redusere smitte. Vask hendene grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Har man ikke har tilgang på såpe og vann er hånddesinfeksjonsmiddel et godt alternativ.

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Se film om håndhygiene på Helsenorge.no

Kilder

www.helsenorge.no

www.fhi.no

Fant du det du lette etter?