Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. Her finner du spørsmål og svar om koronavaksine. Hvordan blir koronavaksine godkjent?

Før vaksinen blir godkjent er det en prosess der den blir testet for å vurdere effekt, sikkerhet og kvalitet. Det undersøkes om vaksinen beskytter mot sykdom, hvilke bivirkninger vaksinen gir og at vaksinen produseres etter gjeldende standarder. Vaksinen testes utførlig i prekliniske og kliniske studier. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefaler godkjennelse av en vaksine etter å ha vurdert nytte og risiko på grunnlag av de kliniske studiene. Kommisjonen gir formelt godkjennelse for EU, og deretter godkjennes den av norske myndigheter. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten er større enn risikoen.

På grunn av at Koronapandemien er en global krise tilrettelegger EMA for rask godkjennelse av vaksiner. Vaksinen kan godkjennes ved enten en løpende vurdering hvor EMA vurderer data fortløpende som de foreligger fra utprøvningene eller en akselerert prosedyre hvor godkjennelsesprosessen behandles raskere av EMA.

I Norge er det Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i landet. Dette i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.

Se video "Hvordan godkjennes koronavaksiner"

Les mer om godkjenningsprosessen for vaksiner mot covid-19 her 

Se status på godkjenning av koronavaksiner her 


Hvorfor er det flere ulike koronavaksiner?

Det er flere vaksiner som er godkjent og som er under utvikling. Noen er basert på tradisjonelle teknologier, mens andre bruker helt ny teknologi

Vaksineteknologi som er kjent fra før:

 • Vaksiner med inaktivert virus
 • Vaksiner som inneholder deler av virus
 • Viruslignende partikler
 • Ikke replikerende virusvektorer

Vaksineteknologi som ikke er benyttet tidligere:

 • mRNA vaksiner
 • DNA vaksiner

Les mer om vaksineteknologi her

Hvordan virker vaksinene?

Felles for alle koronavaksinene er at de skal hjelpe kroppens immunforsvaret til å kjenne igjen viruset og gjøre dermed kunne beskytte og forsvare kroppen mot sykdom.


Når kan jeg forvente å få vaksinen?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først. Beboere i sykehjem, eldre og personer med visse kroniske sykdommer eller tilstander prioriteres først. Prioriteringsrekkefølgen kan endres ettersmittesituasjonen i samfunnet, se Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert liste.

Rekkefølgen kan endres avhengig av:

 • hvor mye smitte det er i samfunnet
 • hvor stort press det er på helsevesenet
 • hvilke vaksiner vi får tilgang til
 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper
 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet.

FHI har laget en scenarioer med en kalender som viser når man kan forvente å bli vaksinert. Kalenderen er foreløpig og vil bli endret jevnlig av FHI.

Se prioriteringsrekkefølgen her

Se Vaksinasjonskalenderen her

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

En bivirkning er en uønsket virkning at legemiddel. Alle vaksiner kan gi bivirkninger, men alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldent. Vaksinene er testet i kliniske studier på mange tusen mennesker. Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de som har fått vaksinen. Statens legemiddelverk kan derimot ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller om det skulle være bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. Statens legemiddelverk publiserer ukentlig en oversikt ever meldte mistenkte bivirkninger av Koronavaksiner

Les mer om de ulike vaksinene som er godkjente i Norge og vanlige bivirkninger her

Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du får uvanlige bivirkninger, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Les om bivirkningsovervåking av koronavaksiner her

Se oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger her

Hvordan foregår vaksinasjonen og hvor mye er jeg beskyttet etter vaksine?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen, og skal gis i to doser med noen ukers mellomrom. Hvor lang tid det er mellom hver dose vil være avhengig av hvilken vaksine du får. Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19 og de fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern.

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i 20-30 minutter.

Se informasjonsark
Vaksine mot koronavirus – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Vaksine mot koronavirus - Covid-19 Vaccine Moderna

Vaksine mot koronavirus - Covid-19 Vaccine AstraZeneca

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om
vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg
på venteliste.

Se informasjon på nettsidene til din kommune om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan det gjennomfører og når det skjer.

 

For mer informasjon:

Koronavirus på Helsenorge.no

Koronavaksine – informasjon til befolkningen på fhi.no  

Koronavaksinasjons-programmet på fhi.no

Informasjonsark: Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk
Fant du det du lette etter?