Inhalasjonsveiledning

2014 brukte 430 000 nordmenn legemidler for astma og kols, viser tall fra Reseptregisteret. Undersøkelser viser at halvparten av alle som bruker inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols har problemer med å bruke dem riktig. Dette er bakgrunnen for Helse- og omsorgsdepartementets innføring av Inhalasjonsveiledning i apotek

I statsbudsjettet for 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet 5 millioner kroner til en prøveordning med inhalasjonsveiledning til pasienter med astma/kols. På bakgrunn av dette har Apotekforeningen, i samarbeid med Apokus, utviklet innholdet i tjenesten Inhalasjonsveiledning.

Tjenesten kan tilbys alle astma- og kolspasienter, samt pårørende. Pasientene kan selv be om tjenesten. I tillegg kan både lege og apoteket foreslå tjenesten for pasienten. Tjenesten er nasjonal og tilbys kun i apotek.

FAKTA OM INHALASJONSVEILEDNING

  • Offentlig finansiert tjeneste

  • Gratis for pasient
  • Tjeneste basert på bransjestandard utarbeidet av Apotekforeningen
  • Prøveordning som skal evalueres 

Se også inhalasjonsveiledning.no

Fant du det du lette etter?