Kliniske studier

Sykehusapotekene HF kan i tillegg til egen forskningsaktivitet bidra med legemiddelrelaterte tjenester i kliniske studier som utføres i helseforetak innen Helse Sør-Øst (HSØ).

Hva Sykehusapotekene kan bidra med?

Vi kan ta oss av de fleste legemiddelrelaterte tjenester som for eksempel den praktiske håndteringen av studiemedisin, utlevering til pasient/sykehuspost og tilsetninger/produksjon til den enkelte pasient.

Oppdragsstudier

Oppdragsstudier er industri-initierte kliniske studier som finansieres av industrien og hvor et firma står som sponsor. 

Avtaler med sykehusapotek i Sykehusapotekene HF går via Inven2. Sponsor benytter gjeldende meldeskjema fra Inven2 også for å melde inn behovet for tjenester fra sykehusapotek. Informasjon om meldeskjema og avtalemaler finnes på Inven2 sine hjemmesider, (http://www.inven2.com/no/clinical-trials). Inven2 videreformidler kontakt til aktuelt sykehusapotek for avtaleinngåelse. Hvilke oppgaver/tjenester som skal utføres avklares med sykehusapoteket for hver enkelt studie.

Når flere studiesenter i HSØ er involvert i en studie, vil Sykehusapoteket Oslo, Ullevål være ansvarlig for å avklare oppgaver på vegne av alle involverte sykehusapotek i HSØ.

Prisliste sendes på forespørsel, henvendelse rettes til kliniskeutprovninger@sykehusapotekene.no

Bidragsstudier

Bidragsstudier er studier som ikke er finansiert av industrien. De fleste av disse studiene er initiert av forskerne selv.

Avtale om legemiddelrelaterte tjenester i forbindelse med denne typen studier gjøres ved å ta kontakt direkte med det lokale sykehusapoteket.


Se oversikt over alle våre sykehusapotek.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.