Kliniske studier

Sykehusapotekene HF kan i tillegg til egen forskningsaktivitet bidra med legemiddelrelaterte tjenester i kliniske studier som utføres i helseforetak innen Helse Sør-Øst (HSØ).

Hva Sykehusapotekene kan bidra med?

Vi kan ta oss av de fleste legemiddelrelaterte tjenester som for eksempel den praktiske håndteringen av studiemedisin, utlevering til pasient/sykehuspost og tilsetninger/produksjon til den enkelte pasient.

Oppdragsstudier

Oppdragsstudier er industri-initierte kliniske studier som finansieres av industrien og hvor et firma står som sponsor. 

Avtaler med sykehusapotek i Sykehusapotekene HF går via Inven2. Sponsor benytter gjeldende meldeskjema fra Inven2 også for å melde inn behovet for tjenester fra sykehusapotek. Informasjon om meldeskjema og avtalemaler finnes på Inven2 sine hjemmesider, (http://www.inven2.com/no/clinical-trials). Inven2 videreformidler kontakt til aktuelt sykehusapotek for avtaleinngåelse. Hvilke oppgaver/tjenester som skal utføres avklares med sykehusapoteket for hver enkelt studie.

Når flere studiesenter i HSØ er involvert i en studie, vil Sykehusapoteket Oslo, Ullevål være ansvarlig for å avklare oppgaver på vegne av alle involverte sykehusapotek i HSØ.

Prisliste sendes på forespørsel, henvendelse rettes til kliniskeutprovninger@sykehusapotekene.no

Bidragsstudier

Bidragsstudier er studier som ikke er finansiert av industrien. De fleste av disse studiene er initiert av forskerne selv.

Avtale om legemiddelrelaterte tjenester i forbindelse med denne typen studier gjøres ved å ta kontakt direkte med det lokale sykehusapoteket.


Se oversikt over alle våre sykehusapotek.

Fant du det du lette etter?