Sykehusenes apotek på sør- og østlandet

 • 09.05.2017
  Sykehusapotekene HF søker driftsdirektør og prosjektdirektør

  Sykehusapotekene HF søker to nye medlemmer til sin ledergruppe.

 • 14.03.2017
  Fokus på smerte og migrene

  Sykehusapotekene HF har ulike fagfokus gjennom året. Dette er perioder hvor vi fokuserer mer på en eller flere pasientgrupper. Nå er vi i gang med perioden smerte og migrene.

 • 02.01.2017
  Nye åpningstider på Kalnes

  - Etter ett års drift på nytt sykehus, ser vi behov for å justere åpningstider for å møte behovet til våre kunder, sier sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm. Dette gjelder avdelingen som betjener publikum.

 • 31.10.2016
  Vi har nye nettsider

  Våre nye nettsider skal fokusere mer på relevant informasjon til pasientene og deres medisinbruk. Vi lanserer nye sider sammen med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 • 31.10.2016
  Gode resultater med Medisinstart

  Medisinstart er et forskningsprosjektet utført av apotekforeningen og Apokus, hvor effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek er undersøkt. Her skulle prosjektet undersøke om pasientene var bedre til å ta sine medisiner som anvist av le...

 • 28.10.2016
  Kjernejournal - en viktig kilde til dine medisinopplysninger

  Kjernejournalen viser dine medisiner på kjøpt på resept i Norge. Dette er en viktig informasjonskilde ved innleggelse i sykehus. Sjekk derfor dine opplysninger i kjernejournalen regelmessig.

 • 02.07.2016
  Feil i medisinlistene for 80 prosent av pasientene innlagt i norske sykehus

  Dette viser resultatene fra en multisenterstudie gjennomført av kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene HF.

 • 29.05.2016
  Ny app for e-resept

  Sykehusapotekene HF lanserer 1. juli en app for å gjøre klar dine medisiner fra e-resept. Dermed er medisinene klare for henting når du kommer til sykehusapoteket.

Se alle nyhetene
 • Feber hos barn

  Feber er eit viktig ledd i kroppen sitt forsvar mot infeksjonar, og er eit svært vanleg sjukdomsteikn. Feber i seg sjølv er ikkje farleg, men høg feber kan vere ei belasting for kroppen.

 • Hoste hos barn

  Hoste er ein beskyttelsesrefleks for luftvegane og kan arte seg som slimhoste eller tørrhoste.

 • Den femte barnesykdommen

  Den femte barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (parvovirus B19). Sjukdommen oppstår oftast hos barn i førskulealder, men personar i alle aldrar kan få sjukdommen.

 • Den fjerde barnesykdommen

  Den fjerde barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (herpesvirus 6 og/eller 7), og som gir feber og utslett hos små barn.

 • Magesyke hos barn

  Akutt magesjuke er plutseleg laus og hyppig avføring anten aleine eller saman med kvalme, oppkast, magesmerter og eventuell feber. Når barn får akutt magesjuke, skuldast det vanlegvis ein virusinfeksjon i tarmen.

 • Leddsmerter

  Smerte i ledd kan kome som følgje av skade eller sjukdom. Smerta kan vere etterfølgd av hevelse, raudfarge og/eller redusert rørsleevne.

 • Blærekatarr

  Blærekatarr/urinvegsinfeksjon skuldast bakteriar som kjem inn i urinrøyret og opp i urinblæra. I nokre tilfelle sit infeksjonen i nyrene og nyrebekkenet. Dette er ein meir alvorleg tilstand.

 • Sopp i underlivet og bakteriell vaginose

  Sopp i underlivet skuldast som regel ei oppblomstring av gjærsoppen Candida albicans, som finst naturleg i skjeden. Sopp i underlivet er ikkje uvanleg hos kvinner, og det kan skuldast blant anna antibiotikabehandling, graviditet og diabetes.

 • Hodepine

  Det er mange årsaker til hodepine, for eksempel stress, spente eller strekte muskler, forkjølelse eller migrane

 • Å gi medisiner til barn

  Det er ikke alltid lett for små barn å forstå hvorfor de må ta medisiner. Med enkle teknikker og litt tålmodighet kan det bli lettere å få i barnet medisin.

 • Hvem har laget informasjonsmateriellet til barn?

 • Supermedisin og de slemme bakteriene

  Det er ikke alltid like lett å være liten og syk. Noen ganger må barn ta medisiner som smaker vondt uten at de forstår hvorfor.

 • Baby og barn

 • Feber og smerte

 • Intim og underliv

 • Inhalasjonsveiledning

  2014 brukte 430 000 nordmenn legemidler for astma og kols, viser tall fra Reseptregisteret. Undersøkelser viser at halvparten av alle som bruker inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols har problemer med å bruke dem riktig. Dette er bakgru...

 • Når du skal på sykehuset

  Her finner du informasjon som kan være nyttig med hensyn på bruk av medisiner før, under og etter sykehusopphold.

 • Medisinliste

  Du kan be fastlegen din om en oversikt over dine medisiner. Men husk å ta med medisin uten resept, naturlegemidler, vitaminer og mineraler i medisinlisten din. Her finner du en oversikt over hva som bør være med i en medisinliste.

 • Helse og velvære