Vi gir deg råd om bruk av medisiner

Feber hos barn

Feber er eit viktig ledd i kroppen sitt forsvar mot infeksjonar, og er eit svært vanleg sjukdomsteikn. Feber i seg sjølv er ikkje farleg, men høg feber kan vere ei belasting for kroppen.

Hoste hos barn

Hoste er ein beskyttelsesrefleks for luftvegane og kan arte seg som slimhoste eller tørrhoste.

Den femte barnesykdommen

Den femte barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (parvovirus B19). Sjukdommen oppstår oftast hos barn i førskulealder, men personar i alle aldrar kan få sjukdommen.

Den fjerde barnesykdommen

Den fjerde barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (herpesvirus 6 og/eller 7), og som gir feber og utslett hos små barn.

Magesyke hos barn

Akutt magesjuke er plutseleg laus og hyppig avføring anten aleine eller saman med kvalme, oppkast, magesmerter og eventuell feber. Når barn får akutt magesjuke, skuldast det vanlegvis ein virusinfeksjon i tarmen.

Hodepine

Det er mange årsaker til hodepine, for eksempel stress, spente eller strekte muskler, forkjølelse eller migrane

Leddsmerter

Smerte i ledd kan kome som følgje av skade eller sjukdom. Smerta kan vere etterfølgd av hevelse, raudfarge og/eller redusert rørsleevne.

Blærekatarr

Blærekatarr/urinvegsinfeksjon skuldast bakteriar som kjem inn i urinrøyret og opp i urinblæra. I nokre tilfelle sit infeksjonen i nyrene og nyrebekkenet. Dette er ein meir alvorleg tilstand.

Sopp i underlivet og bakteriell vaginose

Sopp i underlivet skuldast som regel ei oppblomstring av gjærsoppen Candida albicans, som finst naturleg i skjeden. Sopp i underlivet er ikkje uvanleg hos kvinner, og det kan skuldast blant anna antibiotikabehandling, graviditet og diabetes.

Å gi medisiner til barn

Det er ikke alltid lett for små barn å forstå hvorfor de må ta medisiner. Med enkle teknikker og litt tålmodighet kan det bli lettere å få i barnet medisin.

Hvem har laget informasjonsmateriellet til barn?

Supermedisin og de slemme bakteriene

Det er ikke alltid like lett å være liten og syk. Noen ganger må barn ta medisiner som smaker vondt uten at de forstår hvorfor.

Baby og barn

Feber og smerte

Intim og underliv

Inhalasjonsveiledning

2014 brukte 430 000 nordmenn legemidler for astma og kols, viser tall fra Reseptregisteret. Undersøkelser viser at halvparten av alle som bruker inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols har problemer med å bruke dem riktig. Dette er bakgru...

Når du skal på sykehuset

Her finner du informasjon som kan være nyttig med hensyn på bruk av medisiner før, under og etter sykehusopphold.

Medisinliste

Du kan be fastlegen din om en oversikt over dine medisiner. Men husk å ta med medisin uten resept, naturlegemidler, vitaminer og mineraler i medisinlisten din. Her finner du en oversikt over hva som bør være med i en medisinliste.

Helse og velvære

Se flere artikler()