Regionalt legemiddelforum (RLF)

Regionalt legemiddelforum (RLF) ble etablert av Helse Sør-Øst RHF i juni 2008. Forumets mandat ble revidert og harmonisert med øvrige fagråd i Helse Sør-Øst RHF i 2009.

RLF skal:

  • gi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF anbefalinger i legemiddelrelaterte spørsmål for å sikre rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk.
  • bidra til regional faglig koordinering, raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer og faglig rådgivning overfor det regionale helseforetaket.
  • ha rådgivende funksjon i forhold til Helse Sør-Øst RHF og gis ingen instruksjonsmyndighet. 

Kontakt

Jan Henrik Lund, leder
jan.henrik.lund@so-hf.no

Astrid Johnsen, sekretær
astrid.johnsen@sykehusapotekene.no

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Hovedoppdraget til Regionalt legemiddelhåndteringsutvalgt (RLH) er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF står helt sentralt.

Kontakt

Astrid Johnsen, leder
astrid.johnsen@sykehusapotekene.no

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Se også: Anbefalinger og veiledere

RLF referater

2018

RLF referat 14. mars 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 14 mars 2018.pdfRLF referat 14. mars 2018



2017

RLF referat 6. desember 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 6. desember 2017.pdfRLF referat 6. desember 2017RLF referat 6. desember 2017
RLF referat 13. september 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 13. september 2017.pdfRLF referat 13. september 2017RLF referat 13. september 2017
RLF referat 8.mars 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 8.mars 2017.pdfRLF referat 8.mars 2017RLF referat 8.mars 2017

2016

RLF referat 12. desember 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 12. desember 2016.pdfRLF referat 12. desember 2016RLF referat 12. desember 2016
RLF referat 30. september 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 30. september 2016.pdfRLF referat 30. september 2016
RLF referat 8. juni 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 8. juni 2016.pdfRLF referat 8. juni 2016

2015

RLF referat 18. desember 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 151218.pdfRLF referat 18. desember 2015
RLF referat 11. mars 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 150311.pdfRLF referat 11. mars 2015
RLF referat 9. september 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 150909.pdfRLF referat 9. september 2015


RLF Årsrapporter

RLF Årsrapport 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2018.pdfRLF Årsrapport 2018
RLF Årsrapport 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport RLF 2017.pdfRLF Årsrapport 2017
RLF Årsrapport 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2016.pdfRLF Årsrapport 2016RLF Årsrapport 2016
RLF Årsrapport 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2015.pdfRLF Årsrapport 2015

Fant du det du lette etter?