Regionalt legemiddelforum (RLF)

Regionalt legemiddelforum (RLF) ble etablert av Helse Sør-Øst RHF i juni 2008. Forumets mandat ble revidert og harmonisert med øvrige fagråd i Helse Sør-Øst RHF i 2009.

RLF skal:

  • gi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF anbefalinger i legemiddelrelaterte spørsmål for å sikre rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk.
  • bidra til regional faglig koordinering, raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer og faglig rådgivning overfor det regionale helseforetaket.
  • ha rådgivende funksjon i forhold til Helse Sør-Øst RHF og gis ingen instruksjonsmyndighet. 

Underutvalg

Hovedoppdraget til Regionalt legemiddelhåndteringsutvalgt (RLH) er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF står helt sentralt.

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Kontakt

Jan Henrik Lund, leder
jan.henrik.lund@so-hf.no

Astrid Johnsen, sekretær
astrid.johnsen@sykehusapotekene.no

Se også: Anbefalinger og veiledere

RLF referater

RLF referat 30. september 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 160930.pdfRLF referat 30. september 2016
RLF referat 8. juni 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 160608.pdfRLF referat 8. juni 2016
RLF referat 18. desember 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 151218.pdfRLF referat 18. desember 2015
RLF referat 9. september 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 150909.pdfRLF referat 9. september 2015
RLF referat 11. mars 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF referat 150311.pdfRLF referat 11. mars 2015

RLF Årsrapporter


RLF Årsrapport 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2015.pdfRLF Årsrapport 2015
RLF Årsrapport 2014https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2014.pdfRLF Årsrapport 2014
RLF Årsrapport 2013https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2013.pdfRLF Årsrapport 2013
RLF Årsrapport 2012https://sykehusapotekene.no/Documents/RLF Årsrapport 2012.pdfRLF Årsrapport 2012