Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg er et underutvalg av Regionalt legemiddelforum(RLF).

Hovedoppdraget for RLH er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF, 2020 står helt sentralt.

Se Veileder legemiddelhåndtering 2020

Fant du det du lette etter?