Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg er et underutvalg av Regionalt legemiddelforum(RLF).

Hovedoppdraget for RLH er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF, 2015 står helt sentralt.

Se Veileder legemiddelhåndtering 2015

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.