Brukerutvalget

Sykehusapotekene HF har et Brukerutvalg bestående av brukere, pasienter og pårørende.

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
  • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
  • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Bilde av brukerutvalget i Sykehusapotekene HF 

Medlemmer av brukerutvalget

Arild Slettebakken, leder, Tønsberg
Odvar Jacobsen, nestleder, Bærum 
Berit Gallefoss Denstad, Lillehammer
Gerd Elisabeth Nonstad, Hamar
Veslemøy Ruud, Oslo

Kontakt

brukerutvalget@sykehusapotekene.no

Referater fra møter i Brukerutvalget 2018

Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018.pdfBrukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018

 

Referat fra møter i Brukerutvalget 2017

Brukerutvalget referat 29. november 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 171129.pdfBrukerutvalget referat 29. november 2017
Brukerutvalg referat 12. oktober 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 171012.pdfBrukerutvalg referat 12. oktober 2017
Brukerutvalg referat 18. september 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170918.pdfBrukerutvalg referat 18. september 2017
Brukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170621.pdfBrukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017
Brukerutvalgsmøte referat 20. april 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170420.pdfBrukerutvalgsmøte referat 20. april 2017
Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170222.pdfBrukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017
Brukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170118.pdfBrukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017

 Referat fra møter i Brukerutvalget 2016

Brukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160224.pdfBrukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160610.pdfBrukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016
Brukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161012.pdfBrukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016
Brukersutvalgsmøte referat 25. november 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161125.pdfBrukersutvalgsmøte referat 25. november 2016

 Mandat Brukerutvalget

Mandat Brukerutvalget juni 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalgets mandat juni 2015.pdfMandat Brukerutvalget juni 2015

 Årsrapport Brukerutvalget

Årsrapport Brukerutvalget 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2017.pdfÅrsrapport Brukerutvalget 2017
Årsrapport fra Brukerutvalget 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfÅrsrapport fra Brukerutvalget 2016
Årsrapport fra Brukerutvalget 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfÅrsrapport fra Brukerutvalget 2015


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.