Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF har medlemmer som er brukere, pasienter og pårørende.

​​​​​​Brukeru​​tvalget er:

  • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
  • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
  • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Brukerrådet.jpgMedlemmer i Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF: Fra venstre Jorun Austad, Liv Arum, Tove Nakken (nestleder) og Veslemøy Ruud (leder). Ikke til stede da ​​bildet ble tatt: Dagfinn Glad.

Konta​​kt:

brukerutvalget@sykehusapotekene.no

Planer:

Handlingsplan Brukerutvalget 2021 (PDF)​​

​​Strategiplan ​​for Brukerutvalget Sykehusapotekene HF 2019-2023 (PDF)​​

Referater fra møter i Brukerutvalget 2021

​​ 

Referater fra møter i Brukerutvalget 2020


Referater fra møter i Brukerutvalget 2019

Referater fra møter i Brukerutvalget 2018

Referat for Brukerutvalgsmøte 20. september 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Referat for Brukerutvalgsmøte 20. september 2018.pdfReferat for Brukerutvalgsmøte 20. september 2018
Referat for Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Referat for Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2018.pdfReferat for Brukerutvalgsmøte 11. oktober 2018
Referat for Brukerutvalgsmøte 14.juni 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Referat for Brukerutvalgsmøte 14.juni 2018.pdfReferat for Brukerutvalgsmøte 14.juni 2018
Referat for Brukerutvalgsmøte 19.april 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Referat for Brukerutvalgsmøte 19.april 2018.pdfReferat for Brukerutvalgsmøte 19.april 2018
Referat for Brukerutvalgsmøte 22.november 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Referat for Brukerutvalgsmøte 22.november 2018.pdfReferat for Brukerutvalgsmøte 22.november 2018
Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018.pdfBrukerutvalgsmøte referat 22. februar 2018

 

Referat fra møter i Brukerutvalget 2017

Brukerutvalget referat 29. november 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 171129.pdfBrukerutvalget referat 29. november 2017
Brukerutvalg referat 12. oktober 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 171012.pdfBrukerutvalg referat 12. oktober 2017
Brukerutvalg referat 18. september 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170918.pdfBrukerutvalg referat 18. september 2017
Brukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170621.pdfBrukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017
Brukerutvalgsmøte referat 20. april 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170420.pdfBrukerutvalgsmøte referat 20. april 2017
Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170222.pdfBrukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017
Brukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170118.pdfBrukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017

 Referat fra møter i Brukerutvalget 2016

Brukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160224.pdfBrukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160610.pdfBrukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016
Brukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161012.pdfBrukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016
Brukersutvalgsmøte referat 25. november 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161125.pdfBrukersutvalgsmøte referat 25. november 2016

 Mandat Brukerutvalget

Mandat Brukerutvalget juni 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalgets mandat juni 2015.pdfMandat Brukerutvalget juni 2015

Presentasjoner

Presentasjon Sykehusapotekene HF og brukerutvalget

 Årsrapport Brukerutvalget

​​

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Fant du det du lette etter?