Brukerutvalget

Sykehusapotekene HF har et Brukerutvalg bestående av brukere, pasienter og pårørende.

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

  • et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
  • et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har
  • et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner

Bilde av brukerutvalget i Sykehusapotekene HF 

Medlemmer av brukerutvalget

Arild Slettebakken, leder, Tønsberg
Odvar Jacobsen, nestleder, Bærum 
Berit Gallefoss Denstad, Lillehammer
Gerd Elisabeth Nonstad, Hamar
Veslemøy Ruud, Oslo

Kontakt

brukerutvalget@sykehusapotekene.no

Brukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170621.pdfBrukerutvalgsmøte referat 21. juni 2017
Brukerutvalgsmøte referat 20. april 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170420.pdfBrukerutvalgsmøte referat 20. april 2017
Brukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170222.pdfBrukerutvalgsmøte referat 22. februar 2017
Brukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 170118.pdfBrukerutvalgsmøte referat 18. januar 2017
Brukersutvalgsmøte referat 25. november 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161125.pdfBrukersutvalgsmøte referat 25. november 2016
Brukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 161012.pdfBrukerutvalgsmøte referat 12. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160610.pdfBrukerutvalgsmøte referat 10. juni 2016
Brukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 160224.pdfBrukerutvalgsmøte referat 24. februar 2016
Brukerutvalgsmøte referat 19. november 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 151118.pdfBrukerutvalgsmøte referat 19. november 2015
Brukerutvalgsmøte referat 3. september 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 150903.pdfBrukerutvalgsmøte referat 3. september 2015
Brukerutvalgsmøte referat 27. mai 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/BU referat 150527.pdfBrukerutvalgsmøte referat 27. mai 2015

Mandat Brukerutvalget juni 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalgets mandat juni 2015.pdfMandat Brukerutvalget juni 2015


 

Årsrapport fra Brukerutvalget 2016https://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2016.pdfÅrsrapport fra Brukerutvalget 2016
Årsrapport fra Brukerutvalget 2015https://sykehusapotekene.no/Documents/Årsrapport Brukerutvalget 2015.pdfÅrsrapport fra Brukerutvalget 2015


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.