Leverandørinformasjon

Her finner du oversikt over våre fakturaadresser og annen informasjon til leverandører.

 

Sykehusapotekene HF (SAHF) vil legge om til nytt ERP-system og får ny regnskapsfører fra 01.09.2022. Et nytt bestillingssystem vil komme noe senere, der det innføres nye rutiner for bestilling av varer og tjenester. Her vil det kreves at leverandører refererer til sykehusapotekets bestillingsnummer på fakturaer som sendes oss. Målet er å effektivisere og digitalisere informasjonsflyt mellom SAHF og våre leverandører. Informasjonen på denne siden vil oppdateres.​


eFaktura på EHF-format


Fakturaer til Sykehusapotekene HF skal primært sendes som eFaktura. For leverandører som kun sender EHF-fakturaer pr i dag er det ingen endring ut over merking av faktura som beskrevet nedenfor.

Vår E-fakturaadresse registrert i ELMA er: 992281618 Sykehusapotekene HF. Dette gjelder for alle avdelinger.
Se også vår EHF Guide.


Faktura sendt som epost på PDF format

Sender du faktura per epost skal alle fakturaer sendes tilMerking av fakturaer

Merking for fakturaer med dato etter 22.08.2022 skal merkes med et seks-sifret ansvarsstedsnummer, minimum med hovednummeret, men fortrinnsvis med riktig avdeling innenfor apoteket som faktureres. Dette sikrer rask og riktig behandling av faktura. Se oversikt over alle apotek/avdelinger som får ny ID fra 01.09.2022 her​.


Fakturaadresse for faktura med dato etter 22.08.2022

Sykehusapotekene HF – Apoteknummer (se hovednummer i tabellen)
c/o Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404​
2303 Hamar


Fakturaadresser​ for faktura med dato før 22.08.2022

Sykehusapotekene HF - Apoteknummer og navn (se listen nedenfor)
c/o Azets Insight AS
Postboks 1552
7435 Trondheim
E-post: invoice.30362@vismabpo.no
E-fakturaadresse registrert i ELMA: 9908:992281618 Sykehusapotekene HF​

Oversikt over apoteknummer og navn
61​​0000
Sykehusapoteket Arendal
210000
Sykehusapoteket Bærum
620000
Sykehusapoteket Drammen
310000
Sykehusapoteket Elverum
320000
Sykehusapoteket Gjøvik
330000
Sykehusapoteket Hamar
260000
Sykehusapoteket Kalnes
340000
Sykehusapoteket Kongsvinger
630000
Sykehusapoteket Kristiansand
350000
Sykehusapoteket Lillehammer
230000
Sykehusapoteket Lørenskog
240000
Sykehusapoteket Moss
410000
Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
420000
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
520000
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
640000
Sykehusapoteket Skien
650000
Sykehusapoteket Tønsberg
110000​
Sykehusapotekene HFFant du det du lette etter?